Pastellhusen i Nybrostrand

Projektet är slutfört.